طرزتهيه انواع غذاهای ایرانی و خارجی با عکس و تزئین

photo deco


rahttp://www.ashpazierangin.net//


 انواع سبزیجات ، تخم مرغ رنگی ، ماست و خیار ، ماست و لبو ،


ماست و كدو ، ماست موسير ، ماست ميوه ا ی با طرز تهیه و عکس و تزئین 

 

آشپزی رنگین

 

براي ديدن طرز تهيه روي عكس  و نوشنه های زیر كليك كنيد

 

  بزرگترین هفت سین در بیستون ،   تزئین سالاد مدل باب اسفنجی  ،  تزئین سبزی و تربچه  ،  توپ تربچه  ،  تزئین گوجه فرنگی و خیار مدل دسته گل  ،  تزئین پوره با استفاده از قبف  ،  تزئین تربچه ۱ ،  تزئین تربچه مدل موش  ، تزئین تربچه مدل گل  ،  تزئین ماست و خیار  ۱  ،  تخم مرغ رنگی ۱ ،  تخم مرغ رنگی ۲ ، تزئین فلفل مدل لاک پشت  ، تزئین سالاد الویه با تربچه و گوجه فرنگی  ،  تزئین پیازچه  ،  تزئین خیار مدل سبد  ،  تزئین سنجد برای هفت سین  ،  تزئین گوجه فرنگی و ساقه کاهو مدل قارچ    ، سبزه  ، سمنو  ، کنگر ماست ، ماست و لبو ۱ ، ماست و لبو ۲  ، ماست و لبو ۳  ، ماست و کدو حلوایی  ،  ماست و خیار ۱  ،  ماست میوه ای  ،  ماست و ونوشک  ،  ماست و موسیر و لبو  ، هفت سین ۲  ، هفت سین۱

 


 

 

تخم مرغ رنگی  تخم مرغ رنگی 

هفت سین  هفت سین مادر در ظرف قدیمی   تخم مرغ رنگی

سنجد   توپ تربچه (آشپزي رنگين )  تخم مرغ رنگی

 

ماست و ونوشك (آشپزي رنگين )     دسر كدو حلوايي(آشپزي رنگين )     دسر كدو حلوايي(آشپزي رنگين ) 

 

تزئين تربچه (آشپزي رنگين )     تزئين تربچه و ترخون (آشپزي رنگين )     تزئين تربچه مدل موش (آشپزي رنگين )

 

تزئين ماست و خيار (آشپزي رنگين )      تزئين ماست و خيار (آشپزي رنگين )       ماست و لبو(آشپزي رنگين ) 

 

ماست موسير و لبو (آشپزي رنگين )      ماست و لبو(آشپزي رنگين )      ماست و خيار (آشپزي رنگين )

 

تزئين تربچه و سبزي      ماست و خيار (آشپزي رنگين )       ماست و خيار (آشپزي رنگين )

 

ماست و خيار (آشپزي رنگين )      ماست و خيار (آشپزي رنگين )       تزئين سبزي (آشپزي رنگين ) 

 

تزئين سبزي(آشپزي رنگين )       ماست و لبو(آشپزي رنگين )      ماست و خيار (آشپزي رنگين )

 

تزئين خيار مدل سبد(آشپزي رنگين )       تزئين پيازچه (آشپزي رنگين )       تزئين گوجه فرنگي و خيار دسته گل لاله( آشپزي رنگين  ) 

 

توپ تربچه (آشپزي رنگين )       توپ تربچه      تزئین مدل قارچ

 

تزئين  فلفل دلمه اي مدل لاك پشت (آشپزي رنگين )      كنگر ماست (آشپزي رنگين )      ماست ميوه اي (آشپزي رنگين ) 

 

تزئين تربچه و ترخون (آشپزي رنگين )       ماست ولبو (آشپزي رنگين )       جوانه ماش (آشپزي رنگين ) 

 

    ماست ولبو (آشپزي رنگين )      ماهی فرمز